O nás

Mateřská škola Mířkov – charakteristika školy

Motto:

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne to udělat a já pochopím“ – staré čínské přísloví

Úvod

Jsme rodinná školka a prostředí, ve kterém se nacházíme, je v přímém kontaktu s přírodou. Byla by škoda nevyužít výhod blízkosti přírody, takže se k ní, při plnění našich cílů, často obracíme. Místní děti k nám dochází s rodiči pěšky nebo „popojedou“, z odlehlejších vesnic autem. Pokud se k nám vydáte, najdete nás na okraji obce Mířkov, opodál komunikace Horšovský Týn – Bor.

„Domovem“ dětí, které k nám dochází je jednopatrová budova naší školky, která je obklopena velkou zahradou. Během několika let jsme ji vybavili moderními průlezkami včetně bezpečných dopadových ploch. Využíváme velké pískoviště, opatřené sedací plochou. Hodně jsme se tedy zaměřili na obnovu tělovýchovného nářadí a náčiní, které děti využívají při svém skotačení opravdu denně (houpačky, hnízdo, kolotoč, kola, odstrkovadla, koloběžky, trampolínu, atd.).

Třída byla a je u nás vždy čisťounká a útulná. Postupně se nám podařilo moderně ji zařídit a vybavit. Snažili jsme se, aby vše – nábytek, pomůcky a hračky - sloužilo dětem s ohledem na jejich potřeby, přání a všestranný rozvoj. Vedeme děti k samostatnosti, chceme, aby se samy rozhodly pro hračku, samy si jí podaly, aby měly možnost vlastní volby a výběru. To vše totiž podporuje rozvoj jejich osobnosti.

O co se snažíme:

 • příjemný vstup dítěte do MŠ
 • kladný vztah k přírodě
 • úcta k životu, lidem, zvířatům
 • chuť zkoumat, objevovat a učit se
 • pohoda a bezpečnost
 • získání dovedností hravou formou (jemná a hrubá motorika, smyslové vnímání, orientace v prostoru, představivost a paměť)
 • umění dívat se, pozorovat, uvědomění si, co nás obklopuje
 • podmínky pro tělesnou pohodu a bezpečnost, zdraví
 • vědomosti a zkušenosti
 • rovný přístup ke vzdělávání

Motto:

„Děti neznají ani minulost ani budoucnost a co nám dospělým se stává zřídka – užívají si přítomnost“. – Jean de la Bruyere

Posláním naší mateřské školy je:

 • podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte v prostředí srdečném a přátelském, vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj v úzké spolupráci s rodinou, přispívat ke zvýšení sociálně kulturní péče o děti a vytvářet základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání
 • učit děti žít v kolektivu, umět se v něm prosadit, navázat citové vztahy s vrstevníky, umět přijmout pomoc i pomoci druhým, být snášenlivé a tolerantní k individuálním, kulturním a etnickým odlišnostem
 • poskytnout dětem pomoc při přechodu z intimní skupiny dnešní rodiny do širší společnosti
 • smysluplně obohacovat denní program dětí v průběhu jejich předškolních let tak, aby prožily aktivní a šťastné dětství
 • vytvářet základy rozumných citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i životnímu prostředí, chápaní smyslu života

Všem dětem i rodičům přejeme hezké prázdniny plné sluníčka a nových zážitků.
V naší MŠ se sejdeme se všemi rodiči na informativní schůzce 30.8.2024 od 15.00 hodin.
Na dětičky se těšíme první školní den 2.9.2024.

DIGITALIZUJEME ŠKOLUnahoru
webmaster